O přerušení dodávek teplé vody informovalo prostřednictvím městského webu Tepelné hospodářství Města Lovosic. 

Odstávka proběhne od 19. června do 3. července. Důvodem je zajištění nutných revizí a oprav na technologickém zařízení v Lovochemii.