Nejen důslednějším tříděním recyklovatelných složek, ale také separací rostlinného odpadu chtějí města a obce dosáhnout snížení celkového objemu komunálního odpadu. Už sedm let tak likviduje bioodpad největší kompostárna v regionu v Úpohlavech. Postupně k ní přibývají další zařízení.

Město Litoměřice získalo od Ústeckého kraje dotaci na vybudování a vybavení malé kompostárny o roční kapacitě 150 tun rostlinného odpadu. „Technické služby tu budou zpracovávat zvlášť vytříděný materiál, abychom byli schopni z něho vyrobit kvalitní kompost, který využijeme při obnově městské zeleně. Jsme připraveni nabídnout část občanům zdarma, jako tomu bylo loni při odběru z Úpohlav,“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Litoměřice Pavel Gryndler.

Běh na Boreč v rámci podniku Král středohoří
FOTO: Závodníci vyběhli na Boreč. Jejich výkony měřila elektronická časomíra

Litoměřičané, kteří vlastní u domu zahrádku, loni projevili zájem o městem nabízené kovové kompostéry. Z 300 žadatelů jich bylo uspokojeno 140. „Letos nabídku budeme opakovat, máme schváleny prostředky na pořízení dalších 140 kompostérů. Mimo to přijímáme už tento měsíc žádosti od domácností, jež jsou naopak bez zahrádky, na dodání takzvaných vermikompostérů. Městská rada schválila uvolnění financí na nákup 80 plastových boxů, ve kterých násada kalifornských žížal přemění zbytky z ovoce a zeleniny na kompost a „žížalí čaj“. Obojí je výborné hnojivo ke květinám či zelenině,“ doplnil Gryndler.

Mezi průkopníky kompostování komunálního rostlinného odpadu na venkově byl starosta Malých Žernosek Petr Liška. „V roce 2007 jsme společně s místním zemědělcem založili na tu dobu poměrně velkou kompostárnu s roční kapacitou až 2000 tun. Počítali jsme totiž s tím, že bude sloužit většině okolních obcí,“ připomněl starosta.

Zásah hasičů v Lovosicích, kde došlo k úniku neznámé látky do řeky Labe
Z areálu lovosické chemičky unikla do Labe neznámá látka. Zasahovali hasiči

„Když však byla otevřena kompostárna SONO v Úpohlavech, zájem o naše služby klesl. Nyní zpracováváme zhruba 150 tun rostlinného odpadu ročně ze zhruba deseti okolních obcí,“ vysvětlil Petr Liška. Mikroregion Porta Bohemica rozdělil před dvěma lety pro 13 členských obcí 857 kontejnerů z projektu rozšíření separace odpadů. Malé Žernoseky jimi vybavily všech 270 domácností.

Příští rok končí pětileté období udržitelnosti pro 1,5milionovou dotaci obci Vražkov, která ji využila k vybudování a vybavení komunitní kompostárny. „Založili jsme ji na místě černé skládky zlikvidované společně se sousedním Straškovem Vodochody. Pravidelně na ni svážíme ročně na 100 tun zeleného materiálu a produkcí kompostu ušetříme náklady na obnovu a údržbu zeleně. Mimo to jsme z projektu Svazku obcí Podřipsko pořídili pro zájemce v obci na 200 domovních kompostérů,“ uvedla starostka Vražkova Jaroslava Smetanová.

Práškování Čmeláky na Litoměřicku
OBRAZEM: Do oblak. Zemědělci zapojili do prací na poli legendární Čmeláky

Mezi pilné zužitkovatele bioodpadu patří také Roudničtí. „Naše město zabezpečuje svoz bioodpadu od obyvatel pomocí plastových nádob a služeb sběrného dvora Hostěraz, kam ho mohou občané odvézt. Loni činila celková produkce bioodpadů od občanů 580,7 tuny a sběrný dvůr přijal dalších 282,5 tuny,“ sdělil mluvčí městského úřadu Jan Vancl.