Odhalení se zúčastnilo několik desítek obyvatel obce, ale i náhodní turisté. Na začátku obřadu se za zvuku píšťaly prohnalo hned vedle Středohoře stádo ovcí jako připomínka pastevecké oblasti, na kterou nyní bude Středohoř dohlížet.