Ředitelka školy Alena Krchňavá přiblížila, že projekt obnovy obou učeben za bezmála čtyři miliony korun zahrnul například renovaci elektroinstalace, rozvodů vody, podlah, osvětlení a výmalby. „Byl pořízen nábytek na míru a speciální vybavení odpovídající charakteru odbornosti učeben. V počítačové učebně je nyní pro žáky dvacet míst. Každé je vybaveno novým počítačem s příslušenstvím,“ popsala ředitelka s tím, že v obou modernizovaných třídách je umístěn velký multifunkční panel s připojením k internetu, který nahradí klasickou tabuli.

Deník na návštěvěZdroj: DeníkV přírodovědné učebně našla místo i spousta speciálních pomůcek a žáci tu budou mít k dispozici i dvacítku nových tabletů. „Vše už je kompletně hotové a nyní jsme ve fázi „zabydlování. Teď už nám chybí jen ty děti. Věřím, že si nové učebny vyzkoušejí co nejdříve,“ poznamenala ředitelka.

Většinu prostředků na projekt škola získala prostřednictví Místní akční skupiny České středohoří z Integrovaného regionálního operačního programu. Přípravy a samotná realizace zabraly bezmála devět měsíců. „Obec na obnovu učeben uvolnila asi 196 tisíc korun. Zbytek tvořila právě dotace,“ uvedl Zdeněk Javorek, starosta Žalhostic, které jsou zřizovatelem školy.

Rozhodčí Petr Klupák (vlevo) je jedním z obviněných v kauze Berbr.
Hej říďo, na tebe jsem zvědavej, tituluje Rogoz litoměřického Petra Klupáka

Do budoucna chce škola ještě opravit tělocvičnu a na sousední travnaté ploše vybudovat hřiště s altány, které by v případě pěkného počasí sloužily jako venkovní učebny. V současné době probíhá v areálu také stavba nové mateřské školy. Současná budova, kde nyní mateřinka sídlí, už nevyhovuje.

Masarykova základní škola v Žalhosticích je školou spádovou. Kromě místních dětí ji navštěvují také děti z nedalekých Velkých Žernosek, Libochovan, Malíče, Michalovic a Píšťan. „Několik dětí sem dojíždí také z Litoměřic. Stejně jako některé děti od nás jezdí do školy do města, tak některé městské děti jezdí zase k nám. Rodičům tu vyhovuje zejména malý kolektiv ve třídách,“ doplnila Alena Krchňavá.

V Žalhosticích vzniká nová školka. První děti má přivítat už v září.
FOTO: V Žalhosticích vzniká nová školka. První děti má přivítat už v září

Žalhostická škola byla postavena v roce 1927. Na začátku šedesátých let ji zkapacitnila přístavba dalšího křídla. Mezi roky 2005 a 2007 prošla budova rozsáhlou rekonstrukcí. Došlo k výměně oken a střechy a opravy se dočkala i fasáda. Přebudovala se také kuchyně a jídelna. V podkroví druhé budovy vznikly mimo jiné učebny hudební a výtvarné výchovy a cizích jazyků. Díky pojízdným plošinám a výtahu je škola bezbariérová. Nachází se tam dohromady 16 učeben, z toho sedm odborných.