Oční ambulance prozatím pacientům v litoměřické nemocnici chybí. Ta přitom podle údajů Krajské zdravotní (KZ) pečuje o spádovou oblast zahrnující 120 tisíc lidí.

Nová služba by měla zahájit provoz letos v září. „Jsem velmi rád, že se pro občany Litoměřicka nová ambulance otevře. Právě oční je pracoviště, které je velmi exponované a v současnosti v litoměřické nemocnici není. Věřím, že veřejnost toto uvítá,“ uvedl Ondřej Štěrba, předseda představenstva KZ.

Jak upozornil ředitel Nemocnice Litoměřice Vladimír Kestřánek, je nyní plán na samém začátku. „Proběhla schůzka, jejímž předmětem bylo hlavně umístění nového pracoviště, které bude nutné stavebně upravit tak, aby bylo pro potřeby oční ambulance vyhovující. Bude se nacházet v prostorách interního pavilonu,“ prozradil.

Než oční ordinace přivítá prvního pacienta, je třeba připravit ještě řadu nezbytných věcí. Od smluv se zdravotními pojišťovnami, přes zakoupení potřebného vybavení, až po zajištění personálu pro nové pracoviště.