Romantické paloučky na kamenných terasách v první zóně chráněné krajinné oblasti. Ty odhalila nově vysekaná část historické stezky a původních pastvin u Hlinné na Litoměřicku. Účastníky čtvrtečního Putování za koniklecem na kouzelné místo zavedou ochránci přírody. Sraz je dnes (26.4.) v 16 hodin na návsi, lidi povede botanik Roman Hamerský.

Akci pořádá Správa CHKO České středohoří, aby místní seznámila se zásahy, které v okolí obce už proběhly díky projektu Life. Ten začal ve druhé polovině loňského roku, potrvá 6 let a víc než 30 milionů z evropských fondů použije zejména na podporu odstraňování náletů a obnovy pastvin. To vše za účelem zachování a rozšíření druhové pestrosti ve středohoří.

„Podstatné je nejprve dostat pryč invazní dřeviny jako trnovník akát, které zamezují růstu klasických dřevin jako třešeň, hrušeň, jeřáb nebo oskeruše. Na ploše zarostlé keři nic neporoste, a navíc se tam daří divočákům,“ vysvětluje manažerka projektu Life Gabriela Kubátová.

Dotaci na vysekávání křovin už obec Hlinná jednou využila. „Naši dobrovolní hasiči je vyřezávali po tři březnové dny,“ popsal starosta Martin Ušala s tím, že nálety posekané na ploše stovek metrů čtverečních bude třeba ještě odvézt.

Napřesrok se obec s podporou projektu Life chystá pustit do vyřezávání dalších míst. Podle starosty už využil finanční podporu také jeden soukromý pastevec z obce. Ti ostatní zřejmě dorazí na dnešní akci, aby se s podmínkami projektu seznámili. Další, ještě větší akci v Hlinné chystá správa v září, kdy zde uspořádá jednodenní akci pro veřejnost, zejména pro rodiny s dětmi.

Osvětové přednášky spojené s vysvětlením, co projekt Life přináší místním zemědělcům a chovatelům, chce správa podniknout i v dalších lokalitách.

OSVĚTU PLÁNUJÍ I V OBCI MALÍČ

„Výhledově počítáme s obcí Malíč. Tam bychom chtěli podobnou akci uspořádat začátkem června,“ plánuje Kubátová s tím, že Hlinnou ochránci upřednostnili kvůli koniklecům. „Doufáme, že ještě neodkvetly, aby se lidé mohli pokochat,“ věří manažerka.

MAJÍ ZKUŠENOSTI Z DŘÍVĚJŠKA

Správa si v Českém středohoří vytkla ochranu cílových šesti ohrožených druhů. Koniklec otevřený je jedním z nich, další jsou třeba ještěrka zelená nebo přástevník kostivalový.

S realizací projektu evropského programu Life má správa zkušenost z dřívějška. Loni úspěšně ukončila šestiletý projekt za 35 milionů věnovaný obnově teplomilných společenstev a druhů na stepích v Lounském středohoří. „Díky němu se podařilo navýšit počty chráněných rostlin a živočichů, jako je například kavyl olysalý nebo sysel obecný,“ informuje mluvčí správy Jana Bohuňková.

Která místa ovlivní projekt LifeProjekt Life se dotkne 19 lokalit. Promění hlavně centrální části CHKO České středohoří, které jsou součástí evropské soustavy Natura 2000 jako evropsky významné lokality (EVL). Jde o tato místa: Bílé stráně u Litoměřic, Borečský vrch, Holý vrch u Hlinné, Košťálov, Lipská hora, Lovoš, Milešovka, Porta Bohemica a Radobýl.

Zásahy na těchto územích doplní ty na menších plochách, tzv. nášlapných kamenech, které EVL propojují: Bílé stráně pod Košťálovem, pod Lipskou horou a pod Radobýlem, Dolní Zálezly, vršek Kočka, Kostelní vrch, Ledvinův vršek, Líska, Sady u Blešna a Stráně pod Lovošem.