Projednávat se bude otázka těžby výhradního ložiska štěrkopísku v katastru obce Vědomice. Na kraji obce se totiž nachází výhradní ložisko štěrkopísku, které zasahuje do bezprostřední blízkosti zastavěné části obce.

Občané se obávají, že by možné otevření ložiska mohlo přinést zhoršení životního prostředí, hluk, prach či zvýšenou dopravní zátěž, ale také negativní vliv na jejich zdraví.

Při těžbě by totiž došlo ke zhoršení životních podmínek v obci. V současné době jsou pozemky určené k těžbě zalesněny a slouží jako rekreační oblast.

Zastupitelstvo obce schválilo konání referenda, protože by byl těžbou štěrkopísku přímo ovlivněn život občanů. Celou kauzu pro vás budeme i nadále sledovat.