„Voda je delší dobu doslova hnusná a smrdí, že ani šťáva tomu nepomůže,“ rozčiluje se Lukáš z Prackovic, který domu kupuje už pouze balenou vodu. „Stěžuje si celá obec a někdo měl dokonce skončit se střevními potížemi v nemocnici. Je paradox platit za pitnou vodu, kterou nejde pít, ani kafe si z ní neuděláme,“ říká Lukáš.

Obyvatelé Prackovic nechali proto provést rozbor vody, ve kterém se potvrdil nález bakterie, která způsobuje průjmová onemocnění. Jestli se ale nachází už v centrálním přívodu vody do obce, to potvrdí až výsledky odběrů, které na základě stížností obyvatel nechala provést obec.

„Jednalo se o soukromý rozbor obyvatele obce, ve kterém se bakterie našla. Nejsou to významná množství, ale přesto jsme nechali provést další zkušební rozbor vody, jehož výsledky budou známy příští týden,“ uvedla starostka Prackovic Andrea Svobodová Křešová.

Obec nechala provést rozbor vody hned na několika místech v různě členěných vodovodních větvích. „Abychom měli skutečně jistotu, rozbory budeme po několika dnech opakovat. Někdy to totiž může způsobovat samotný rozvod v domě, kdy do domu přichází kvalitní voda, ale z kohoutku už teče voda kontaminovaná, za což dodavatel vody není zodpovědný,“ dodala starostka s podivením, že soukromé rozbory bakterii potvrdily. „Zaráží nás, že se v tom rozboru vůbec něco našlo, protože SČVaK si kvalitu vody hlídá,“ říká Svobodová Křešová.

To ale obyvatelé odmítají, protože stejný problém trápí více domácností. „Minimálně polovina obyvatel kupuje balené vody a vodu z kohoutku nepijí,“ uvedla Martina, obyvatelka Prackovic, která jako možný zdroj znečištění podezřívá špatně udělanou načerno vytvořenou přípojku nebo poškození vodovodních rozvodů.

Podle vedení obce je problémem také to, že lidé nejsou na vodu, která je aktuálně do obce dodávána, zvyklí. Původně byl totiž zdrojem pitné vody pramen v kopcích nad obcí, který ale zanikl při stavbě dálnice D8. Nyní je voda odebírána přivaděčem z protějšího břehu.

„Voda je jiná a lidé na ní nejsou zvyklí, stěžují si, že páchne a že nemá takové chuťové vlastnosti, jako původní voda z hor. To, že mají obyvatelé průjmová onemocnění, se nedá zatím úplně přikládat špatné vodě, ale pokud se potvrdí, že přiváděná voda opravdu není kvalitní, budeme situaci ihned řešit a požadovat nápravu,“ říká starostka.