„Velkým úspěchem je, že dotace by mohla dosáhnout až 70 procent celkových nákladů, což je u splaškové kanalizace zhruba 11 milionů korun. Na zbývající přílož máme díky zlepšenému hospodaření vlastní prostředky a ještě příslib od několika partnerů. Na dílo je již smluvní dodavatel, práce by mohly začít v dubnu a skončit za 12 měsíců. Kanalizaci hodlá využívat zhruba 90 procent obyvatel a někteří chalupáři,“ uvedla starostka Terezína Hana Rožcová.

Původně se počítalo s tím, že splašky se budou z Počapel přečerpávat na čistírnu odpadních vod do Litoměřic, ale velká vzdálenost mezi oběma sídly by stavbu výrazně prodražila, proto bude mít obec vlastní čističku s kapacitou 140 ekvivalentních obyvatel.

Spalovna, ilustrační foto.
Velká spalovna komunálního odpadu dráždí také Roudnicko