Radnice v Litoměřicích a ve Štětí to mimo jiného zjistily při diskuzích obyvatel u kulatých stolů. Ve Štětí se tato aktivita musela kvůli koronaviru dvakrát přesouvat a nakonec proběhla formou veřejné ankety.

Ve městě papíru se k ožehavým problémům mohli účastníci vyjádřit písemně nebo elektronicky. „Odpovědělo nám 205 respondentů, ale zjistili jsme, že elektronicky si anketu otevřelo přibližně dvakrát tolik obyvatel. Je to rozhodně víc lidí, než kolik by dorazilo ke kulatému stolu.

Největší problém respondenti spatřují v nedostatku parkovacích míst, špatném parkování a rychlé jízdě aut po městě. Upozornili rovněž na nevhodné postavení autobusových zastávek a na nebezpečná místa pro chodce. Řešení parkování pak vidí ve vybudování odstavných parkovišť nebo parkovacího domu. Podněty z ankety se bude zabývat komise dopravy a městská policie, návrhy na řešení pak i městská rada,“ vysvětlil místostarosta města Miroslav Andrt.

Z minulých kulatých stolů a připomínek občanů se ve Štětí podařilo například realizovat druhý přechod pro chodce přes frekventovaný obchvat města k Labi, který byl nasvícen a více využíván pro cestu k přívozu během odstávky mostu.

„V anketě mě překvapilo, že respondenti nevyplňovali lístky jen ano či ne, ale nad problémy se zamýšleli koncepčněji, přicházeli s konkrétními návrhy, například na zjednosměrnění ulic. V příštím roce máme v plánu vyřešit jeden takový komplexní problém, kdy ulici Alšovu, která byla dosud slepá, zrekonstruujeme, vybavíme ji polozapuštěnými kontejnery na vytříděný odpad, otevřeme ji jako jednosměrnou a rozšíříme o parkovací místa,“ doplnil Andrt.

V Štětí se daří postupně rozšiřovat i parkovací místa i v dalších lokalitách. „Do konce letošního roku vznikne 33 osvětlených míst v ulici Ostrovní. „Osmnáct míst bude na novém parkovišti, 15 v parkovacích zálivech. Během listopadu zároveň probíhala rekonstrukce v ulicích Radouňská a Družstevní a oprava parkoviště u budovy společnosti Synot. V Alšově ulici vznikne 30 parkovacích míst, podobný počet i v ulici Mánesova. Snažíme se, aby parkování co nejméně zasahovalo do městské zeleně, vše ale záleží na schválení rozpočtu pro příští rok,“ dodal druhý místostarosta Štětí Vladimír Frey.

Kulaté stoly formou fóra Desatero priorit, do kterého se zapojují všechny vrstvy obyvatel počínaje školní mládeží, realizuje už řadu let město Litoměřice. Filtrem stovek nápadů a připomínek se do finále mezi tématy „chci zlepšit“ vždy dostane některá dopravní problematika.

„Během čtyř let se v desateru opakuje problém obcházení tranzitu po ulici Na Valech přes Lidickou a Mírovým náměstím a Mosteckou na most přes Labe. Odborníci nám spočítali, že náměstím projede za den zhruba 8 500 vozidel, ale jen 3 500 zaplatí poplatek za parkování. Rozdíl 5 000 automobilů tudíž většinou náměstím jen projede. Centrum je tak značně přetíženo a město přichází o nemalé prostředky. Během následujících dvou let by se situace měla výrazně změnit. Začínáme už tento měsíc, kdy budou dosluhující 16 let staré parkovací automaty nahrazeny novými moderními, které jsou schopny přijmout všechny druhy plateb a výstupní lístek označí SPZ vozidla. To je základ pro umožnění výjezdu z náměstí Mosteckou ulicí, kde chceme instalovat sloupek, jenž se zasune pouze při sejmutí kódu na parkovacím lístku nebo z předplacené karty rezidentů,“ vysvětluje místostarosta města Lukas Wünsch.

Druhou změnou parkování v historické části města Litoměřice počínaje lednem je využití parkovacích míst rezidentů, kterých je evidováno přes 400. „Ti si své místo mohou předplatit, ale jakmile ho s vozidlem opustí, může na něm zaparkovat každý, kdo zaplatí poplatek parkovného. Vycházíme z průzkumu, který nám potvrdil, že mnoho rezidentů v pracovních dnech z města odjíždí a místa zůstávají prázdná. Umožníme tím parkování vozidel řidičům, kteří si potřebují vyřídit záležitosti třeba jen na hodinu,“ dodal Wünsch.