Zasaď svůj strom je totiž název akce, která se koná v rámci kampaně Dny Země pod patronací Zdravého města Litoměřice.

„Jednotlivci, organizace, spolky, školy, skupiny a další subjekty budou pod dohledem odborníků sázet stromy, a tím se stanou jejich patrony, což potvrdí předaný certifikát," přiblížila Eva Břeňová, mluvčí města.

„Vysazeno celkem bude 
34 stromů dřezovce," doplnila koordinátorka projektu Zdravé město Litoměřice Rita Vlčková. Zároveň upozornila, že 
v Litoměřicích jde o první akci, kdy se veřejnost může podílet na výsadbě zeleně.

„První strom si již po slavnost-ním zahájení v 9 hodin zasadí rodina hokejisty Martina Škouly. V průběhu dne vystoupí Hynkovo hravé divadlo a skupina Nestel postel. Ukázkou se blýsknou i mladí hasiči. Po celou dobu bude probíhat jarmark a soutěže pro rodiče s dětmi. Občerstvení se bude vařit přímo na místě 
v polní kuchyni," zve mluvčí Eva Břeňová.