Úštěcká radnice tak navazuje na jiná města, která pálí obdobné problémy. Ustavila dopravní komisi, jež pro jednání připravila návrhy na řešení situace. V případě historické části Úštěku navíc dochází vlivem dopravy k její devastaci. Podle studií by bylo optimální omezit vjezd autobusů do centra, kterých sem přijíždí ve všední dny až 40. Snížit by se měl i počet parkovacích míst.

Projekt zahrnuje vybudování dvou záchytných parkovišť s bezplatným stáním, jednoho s kapacitou 50 míst mezi hotelem Patriot a požární stanicí, druhého, menšího u vlakového nádraží. Parkování na Mírovém náměstí za kostelem by bylo pro osobní automobily rovněž bezplatné a navíc by zde byla točna pro autobusy. Město jedná s Ústeckým krajem o možnosti využívání k dopravě do města kratšími autobusy.

Na setkání se hodnotilo rovněž využívání předzahrádek na náměstí, možnost regulace zásobování a také vjezdu do cenné lokality Panský dvůr. Parkování po obvodu náměstí bude podle návrhů na karty a zpoplatněno.

„Potěšilo mě, že někteří návštěvníci přenesli do diskuzí poznatky z jiných měst, kde se neuváženými opatřeními výrazně utlumil zájem lidí o návštěvu a dění v jejich centrech. To samozřejmě nechceme dopustit, ale zájmem je snížit počet parkovacích míst alespoň o pětinu. Chceme regulovat i vjezd autobusů do centra. V návrhu je, aby sem v době od sedmi do 8.30 hodin dovezly děti do školy a obyvatele z místních částí k lékaři a na nákup. V další hodinách by parkovaly na vymezeném místě u hotelu Patriot," uvedl Pavel Kundrát, starosta města.

Otázkou je, kdo bude dodržování nových pravidel a značení dopravními značkami kontrolovat. Hovořilo se o Policii ČR, o možnosti ustavit městského strážníka, ale také o šanci rozšířit služby pro Úštěcké služby.

Na setkání se nediskutovalo jen o dopravě. Důležitým bodem byla zákonná povinnost města zajistit svoz a likvidaci biologicky rozložitelného odpadu. Úštěk má sice pro shromažďování tohoto materiálu dva kontejnery na sběrném dvoře, ale ty nejsou vzhledem k velkým vzdálenostem od rodinných domků a místních částí občany tolik využívány. Radnice se pokusí k rozšíření služeb získat dotace.

„Reagujeme na výzvu z Operačního programu životní prostředí k nakládání s tímto odpadem a k termínu 30. listopadu požádáme o dotaci. Ta by nám umožnila nakoupit svozovou techniku, mobilní štěpkovač, sběrové nádoby a 150 kompostérů. Hledat budeme podnikatelský subjekt v okolí, který by bioodpad zpracovával," vysvětlil Pavel Mašata, pracovník městského úřadu. Účastníci byli seznámeni s výsledky prvního školního fóra.