Nadrozměrný náklad nyní pojede do rozvodny v Hradci u Kadaně. Zařízení, které z jednotlivých dílů až na místě sestaví odborníci, má poté sloužit k zajištění bezpečného přenosu elektrické energie mezi Českou republikou a Německem.

„Jedná se o speciální transformátor, jehož výroba není jednoduchá. Celkem je nádob osm, přepravované jsou postupně po dvou měsících a dvou nádobách z přístavu u Benátek. Tři týdny trvala přeprava po moři do přístavu v Hamburku, kde byl náklad přeložen na říční loď. Týden pak putoval do přístavu v Lovosicích. Na českém území je nejvíc kritický bod, a to hladina Labe," popsal Tomáš Petržílka ze Správy energetického majetku společnosti ČEPS.

Právě nedostatečná výška vodní hladiny byla důvodem, proč se překládka neuskutečnila už v pondělí, jak bylo původně v plánu, ale včera. „Naštěstí se podařilo domluvit speciální vlnu, na které jsme převoz plánovaně zajistili," sdělil Petržílka.

Pozemní cesta z Lovosic do Hradce je dlouhá 90 kilometrů. Vozidlo s nákladem na ní musí překonat mnoho mostů i okružní křižovatku. Specialitou je podle Petržílky přejezd nechranické hráze, kde je vybudované mostní provizorium.

„Omezení se řidičů ovšem dotknou jen minimálně, protože uzávěry dálnic a silnic jsou naplánované v době, kdy je na nich minimální provoz," ujistil Tomáš Petržílka

Překládku obřího transformátoru bylo možné v Lovosicích provést také díky zpevněné pobřežní hraně přístavu. „Naše jeřáby by to nezvládly, takže tu máme jeřáby mobilní, které mají dostatečný výkon na to, aby transformátory dostaly z vody na pevninu. Fenomén přístavu v Prosmykách je, že máme pobřežní hranu zpevněnou speciálním železobetonovým trámcem, který je založen hluboko, zhruba 18 metrů, do podloží. Jeřáby se tak o něj mohou opřít, jinak by to nebylo možné, aby na přístavní hraně pracovaly, utrhla by se do vody. Trámec snese zatížení od jeřábu, který by mohl překládat až pětisetttunový kus," vysvětlil Jiří Duben z Česko-saských přístavů.

Každý PST transformátor se skládá ze dvou jednotek, celkem jsou transformátory čtyři. Kvůli jejich instalaci ČEPS v Hradci loni v dubnu zahájil stavbu nové části rozvodny. V provozu má být koncem letošního roku.

„Celkové investiční náklady na stavbu nepřesáhnou dvě miliardy korun," informovala mluvčí ČEPS Barbora Peterová.

Úspěšné ukončení celé investice pak bude záviset i na počasí a především znovu na splavnosti řeky. „Bez posledního kusu, který by měl dorazit v červenci, nelze provoz spustit," zdůraznil Petržílka. V posledních letech však není výjimkou, že plavba na Labi kvůli suchu v létě stojí. Právě cesta po vodě je přitom pro nadrozměrné náklady jedinou možnou přepravou.

Transport PST transformátoru z přístavu v Lovosicích do rozvodny Hradec u Kadaně proběhne v noci na pondělí. Nejzajímavějším místem během závěrečné části cesty je vodní nádrž Nechranice. Kvůli tomuto nadměrnému nákladu zde musí být postaveno mostní provizorium. Přes bezpečnostní přeliv vodní nádrže přejede souprava v pondělí 6. června v 6 hodin ráno. K rozvodně Hradec náklad dorazí zhruba v 8 hodin ráno.