Živý Betlém si Litoměřičané prohlédli i letos. Kostýmované představení se zvířátky o narození Ježíše Krista pořádal Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích před katedrálou sv. Štěpána na Dómském náměstí v sobotu 23. prosince odpoledne.

Na události, které přihlíželo několik desítek lidí, nechyběly vánoční koledy, občerstvení nebo projížďky na koních a velbloudech. Každý, kdo si chtěl domů donést trochu vánoční atmosféry, si mohl odnést betlémské světl. To přivezli skauti ze skutečného města Betléma.