Sešly se tu stovky výtvorů klientů léčebny, dětí z mateřských a základních škol i šikovných tvůrců profesionálů. Klenoty výstavy jsou série kraslic, tvořených různou technikou, pocházející z Libotenic, Straškova a dalších obcí. Některé výrobky pacientů léčebny si lze také zakoupit.

„V rámci pracovní terapie pacienti navštěvují keramické a textilní dílny a ateliér pro výtvarnou činnost,“ přiblížila ergoterapeutka Michaela Malíková.

Návštěvníci mohou sledovat také to, jak velikonoční ozdoby vznikají. Mohou se dívat na pletení pomlázek nebo zdobení vajec.

„Pracujeme speciální technikou – zdobíme vejce dužinou trávy jezerní sítiny, která roste na vlhkých místech,“ popsala netradiční práci na výzdobě vajec Jiřina Nová z Libotenic.