Vzniká tam vědecko-výzkumné centrum s názvem Ringen UK, které zastřešuje Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Nedaleko vznikajícího centra je vrt, díky kterému by země mohla ohřívat vodu.

Jejího tepla by využívaly domácnosti v Litoměřicích. „Cílem centra je ale také zvýšit využívání geotermální energie v celé České republice,“ doplnil manažer geotermálního projektu Antonín Tym.

V centru vzniknou laboratoře, přednáškový sál, administrativní místnosti a skladovací haly. Řešitelský tým při letité přípravě výzkumu čerpal zkušenosti i ve světě.