Na Zelený čtvrtek při večerní mši, při níž se připomíná poslední večeře Páně, biskup Jan Baxant umyl na znamení služby a pokory nohy dvanácti vybraným osobám, které reprezentovaly dvanáct apoštolů. Tak, jak to udělal při poslední večeři i Ježíš.

V průběhu bohoslužby utichly zvony, o nichž se říká, že „odlétly do Říma“, i varhany, které se slavnostně rozezní až o Veliké noci. Tou je Bílá sobota, letos připadající na 31. března, tedy sobotu.

Tělo Kristovo, eucharistii, biskup přenesl do zpovědní kaple v katedrále, která představovala takzvanou Getsemanskou zahradu – místo, kde se podle Bible Ježíš modlil před svým utrpením.