Se známou osobností, která byla například iniciátorem instalace sochy K.H. Máchy pod Mostnou horou, se přišly rozloučit stovky lidí.