Nedělní finále víkendových oslav 200. výročí Máchova narození bylo povedenou tečkou za programem, který zahrnoval například páteční vernisáž putovní výstavy Zázrak jménem Mácha v hotelu Salva Guarda, sobotní položení květin a recitaci Alfreda Strejčka na litoměřickém hřbitově a následný program v Máchově divadle.

Odhalením básníkovy sochy na úpatí Mostné hory bylo završeno několikaměsíční snažení řady lidí, kteří stáli o to, aby byl odlitek sochy Karla Hynka Máchy po pražském Petříně konečně umístěn i v Litoměřicích, jak tomu původně mělo být.

Za to, že je dílo konečně tam, kde má být a hlavně, že se na ně podařily získat finanční prostředky, je rád hlavně akademický malíř Jan Grimm z občanského sdružení Salva Guarda, které celou akci iniciovalo.

Odlitek Máchovy sochy stál jeden milion korun, peníze se podařilo získat hlavně díky veřejné sbírce mezi místními lidmi.

„Spousta lidí přispívala do sbírky ať už stokorunou, nebo i mnohem významnějšími částkami. Na kontě sbírky je aktuálně 860 tisíc korun,“ řekla Eva Břeňová, mluvčí litoměřického městského úřadu.

Na Máchovu sochu pomohl získat peníze i prodej sochy J. V. Stalina, která dlouhá léta ležela ve zdejších technických službách.

„O Stalina se přihlásili čtyři zájemci a nejvyšší nabídka přinesla do sbírky 180 tisíc korun,“ dodala Eva Břeňová. Pro město bylo nedělní odhalení sochy velkou událostí, davy lidí proudily na Mostnou horu již před oficiálním začátkem akce.

Nová socha na novém místě bude podle Jana Grimma z občanského sdružení Salva Guarda důstojnou vzpomínkou na básníka, který v Litoměřicích prožil několik měsíců svého života.

„Chtěli bychom, aby měla takový význam, jako má socha na Petříně,“ přeje si Grimm.

Na Máchovu sochu byli lidé zvědavi ještě před oficiálním odhalením. Někteří na Mostnou horu dorazili hned ve čtvrtek, kdy byla osazena na žulový podstavec poblíž hlavní cesty, vedoucí k rozhledně.