V každém z litoměřických kostelů byl připraven pro návštěvníky doprovodný program. V katedrále sv. Štěpána probíhaly komentované prohlídky, které vedl probošt Litoměřické kapituly Jiří Hladík. Na náměstí v kostele Všech svatých se příchozí mohli dozvědět, co například kněz nosí na sobě při obřadu a proč je oděv různě barevný. Pro děti připravili organizátoři dílničky.

Noc kostelů je pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému setkání a k objevování krásy křesťanských výtvarných a architektonických pokladů. Letos se konal jubilejní 15. ročník, veřejnosti se otevřelo 1806 kostelů a modliteben po celé zemi, v Ústeckém kraji to bylo 173 míst.