V akci jsou hlídky mobilního dohledu z Ústeckého a Středočeského kraji včetně hlavního města Prahy i speciální technika. Mezi ní například velkokapacitní mobilní rentgen, zavazadlový rentgen, itemiser, který dokáže během několika sekund s vysokou přesností a citlivostí detekovat drogy i ve stopovém množství a další laboratorní vybavení. Nechybí ani psovodi se služebními psi vycvičenými na vyhledávání drog a tabákových výrobků. Výsledky rozsáhlé kontrolní akce zveřejní celní správa v pondělí 21. září.