Průvod se třemi králi na velbloudech a koních, pastýři a stovkami zúčastněných vyrazil z centra města po půl čtvrté. K jesličkám na Dómském náměstí dav dovedla zářící hvězda na osedlaném běloušovi. Prostor nedaleko katedrály pak po setmění ožil scénkami přímo z Betléma.

„Letos byla akce opravdu veliká. Do průvodu i jeho organizace se zapojilo hrozně moc lidí, takže se neodvážím je vyjmenovávat. Jen jim chci poděkovat, hlavně lidem od zvířat. Přes drobné obtíže vše zvládli," řekla Kamila Munčinská ze sdružení Oper.

Právě občanské sdružení Oper zajišťuje zvířátka hospicu na živý betlém už čtvrtým rokem. Loni poprvé uspořádalo také betlémský průvod. Letos se pak obě akce podařilo spojit dohromady. „Pravděpodobně také proto přišlo tolik návštěvníků. Přispělo tomu i dobré počasí. Byl totiž i rok, kdy nám na betlém pršelo," vzpomněla ředitelka Hospice sv. Štěpána Monika Marková.

Betlémský průvod a živý betlém letos také poprvé ozdobili velbloudi. Velkému zájmu se těšili nejen u dětí. „Velbloudy zveme na akce, kam se hodí, což jsou především ty vánoční nebo benefiční Hurá na Říp. Jsou to ohromní profíci, průvodů se účastní a na děti tak jsou zvyklé," sdělila Kamila Munčinská.

Na velbloudech i na koních se děti na Dómském náměstí později mohly i povozit. Rodiče se zatím mohli občerstvit u stánku s pečivem, čajem nebo svařeným vínem. Celý výtěžek z akce připadne hospicu.

„První živý betlém jsme pořádali v roce 1997. První tři roky, kdy se hospic stavěl, lidé celkem přispívali až 30 tisíc korun. Troufám si odhadnout, že letos to bude ještě víc. Přesnou částku se ale dozvíme až po rozpečetění kasiček na městském úřadě. Kvůli penězům akci ale neděláme. Chceme Litoměřičákům prostě připomenout, o čem Vánoce vlastně jsou," dodala Monika Marková.