Děti si mohly po celém parku zasoutěžit v různých disciplínách jako například v hodu míčkem na terč, chůzi v rybářských holínkách a dalších, za které získávaly drobné ceny.

Dále probíhalo v parku dětské divadlo a na zámeckém nádvoří se zájemci mohli vyfotit s krásnou princeznou. „Pro nás je příprava dětského dne hodně náročná, ale odměnou je nám takto hojná účast,“ říká spokojeně kastelán zámku Ladislav Pešek.