Vyčleněné pracoviště, pojmenované INT I. Co je rozdělené na dvě oddělené neprůchozí části. Mluvčí nemocnice Naděžda Křečková popsala, že v jedné části jsou hospitalizováni pacienti s prokázaným koronavirovým onemocněním a druhá část slouží pro zajištění provozu. Nachází se tam sesterna či pracovna lékaře.
„Personál z obou částí není v přímém kontakt. Komunikace je zajištěna pouze bezdrátovými telefony. Stejně tak nejsou ve vzájemném kontaktu pacienti, žádný z nich neopouští po dobu hospitalizace pokoj,“ dodala Křečková.

Péči o pacienty zajišťuje personál vybavený speciálními ochrannými obleky. Ten se na obou stranách v pravidelných intervalech během 24 hodinové směny zhruba po třech hodinách střídá, vždy s použitím nových ochranných pomůcek.

Veřejné zastupitelstvo v Křešicích na Litoměřicku se konalo ve čtvrtek v podvečer na místním hřišti poblíž řeky Labe.
FOTO: Zastupitelé Křešic na Litoměřicku zasedali u Labe

„Vždy před opuštěním části pro pacienty projde každý pracovník ve speciálně vyčleněné místnosti předepsaným dekontaminačním procesem, teprve poté může přejít do takzvané „čisté“ části,“ doplnila mluvčí nemocnice.

„Systému stanice jsou přizpůsobeny také počty pracovníků na směně. „Je nutné zdůraznit, že nikdo z tohoto oddělení, tedy ani z jedné části, neopustí po celou službu pracoviště. To znamená, že nechodí po chodbách, nejezdí výtahy a ani nechodí do jídelny zaměstnanců,“ dodala mluvčí nemocnice.

Domov pro seniory Na Pahorku v Litoměřicích dostal darem dva elektromobily.
FOTO: Farní charita v Litoměřicích má nové elektrovozy

Fotoreportér Deníku si na vlastní kůži vyzkoušel, byť jen na několik desítek minut, jaké to je pohybovat se v ochranném obleku přímo v prostorách, kde se nakažení pacienti léčí.

„Není to nic příjemného a ani pohodlného a sestřičky a lékaři takto musí strávit bez možnosti se napít nebo si odskočit na toaletu tři hodiny, než je vystřídá další směna,“ shrnul nelehkou práci zdravotníků.

Více čtěte v sobotním vydání Litoměřického deníku.