Pořadatelem je tradičně DDM Rozmarýn ve spolupráci s BESIP a Policií ČR. Znalost pravidel silničního provozu prokazovala čtyřicítka školáků z okresu.

Soutěž odstartovala testem z pravidel silničního provozu, následovala jízda zručnosti po hřišti, kdy děti musely za dozoru policistů dodržovat pravidla.

Při poslední disciplíně bylo potřeba prokázat schopnost podat první pomoc. Vítěz postoupí do krajského kola soutěže.