Na děti z chudých rodin ze Základní školy a Mateřské školy Ruská v Litvínově čeká příjemná změna. Od září se konečně budou moci se svými spolužáky naobědvat ve zdejší školní jídelně. Platit nic nebudou, peníze půjdou z programu ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV).

„V srpnu dostaneme smlouvu, kterou jsme podepsali s Ústeckým krajem a od září ji začneme realizovat. Jde o desítky dětí, protože se to týká i dětí ve školce,“ potvrzuje ředitelka školy Pavla Tomášová s tím, že školu oslovil sám Ústecký kraj. „Přišlo nám to jako dobrý nápad. Chtěli jsme pomoci rodinám s nízkými příjmy, aby děti nebyly vyčleňované z kolektivu a mohly se jít najíst se svými spolužáky. Leckdy je to jediné teplé jídlo za celý den, které dostanou,“ zmiňuje Tomášová.

InfoblokZdroj: DeníkÚstecký kraj se do dotačního programu MPSV přihlásil nedávno, čerpat hodlá kolem šesti milionů korun. Školy, které se do projektu zapojí, uzavírají s krajem smlouvu o partnerství. Chudí rodiče si obstarají od úřadu práce potvrzení o pobírání dávek v hmotné nouzi, děti doklad odevzdají ve škole a pak dostanou stravu zdarma. Nejvíce podporovaných škol je v okrese Ústí a Děčín, nejméně pak v Lounech.

V Ústeckém kraji je 359 mateřských a 275 základních škol. Odhaduje se, že zhruba 10 % žáků ve školách neobědvá, protože rodičům chybí peníze. „Vedli jsme odbornější debatu, jak k problematice obědů ve školkách a školách přistoupit. Dovedu si představit, že na půdorysu školek by stálo za to zavést dotované obědy celoplošně. Je to důležité pro další vývoj dítěte,“ uvedl náměstek pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality Ústeckého kraje Miroslav Andrt (ČSSD).

Stravování dětí ze sociálně slabých rodin MPSV financuje z evropských peněz. Do roku 2020 z nich může Česká republika vyčerpat až 400 milionů korun. „Určitě se budu do budoucna ptát, co se stane ve chvíli, kdy ten evropský projekt skončí. Počítá stát, že bude program dál systémově podporovat? Abychom se neocitli v situaci jako v sociálních službách,“ podotkl Andrt.

Ženy pro ženy

V Ústeckém kraji doposud rozdělovala peníze pouze nezisková organizace Women for women manželů Tykačových, a to žákům základních škol. Nadace podpořila 82 škol a celkem 1123 dětí částkou 4,2 milionu korun. Kraj přispívá částkou 900 tisíc korun. V průměru stojí oběd 25 korun na den.

Za letošní školní rok obědvalo díky projektu Obědy pro děti oproti loňsku celorepublikově o 1185 dětí víc, celkem tedy 8097 dětí v 935 základních školách po celé České republice.

O projektu
Projekt manželů Tykačových Obědy pro děti vznikl po odvysílání reportáže pořadu 168 hodin o hladovějících dětech. Následoval průzkum situace v České republice a konzultace s odborníky za účelem nastavení jednoduchého, funkčního a efektivního systému. První žáci obědvali díky této podpoře 1. října 2013. Do projektu se od té doby zapojuje stále více dětí. V letošním školním roce 2018/2019 obědvalo až 8097 dětí.

Chudí rodiče se podle slov manažerky charitativních projektů manželů Tykačových Jany Skopové za svoji nepříznivou životní situací mnohdy stydí. „Naštěstí se ve spolupráci s pedagogy a dalšími pracovníky školy daří obědy pro dítě zařídit tak, aby rodiče i děti zůstali v anonymitě, to je nesmírně důležité“ doplňuje Skopová.

Děti, které ve škole neobědvají, nemají pravidelnou školní docházku, znatelný je u nich i horší prospěch. „Děti se díky obědům lépe začleňují do kolektivu, zlepšuje se jim chování i nálada, jsou aktivnější a také se zlepšuje jejich docházka a v mnoha případech i školní prospěch. Kromě toho si váží pomoci cizích lidí a mnohdy ji chtějí oplatit svému okolí. Tato zpětná vazba ukazuje, že nucená absence školního oběda může mít až fatální následky na osobnost a život dítěte,“ připomíná zakladatelka projektu Ivana Tykač.

Women for women s MPSV podepsalo memorandum o spolupráci, v roce 2015 získal projekt také záštitu ministerstva školství a následně v letech 2016-2019 jeho významnou finanční podporu skrze dotační program pro neziskové organizace, kde je celková výše dotace směřována ve 100 % pouze na úhradu školních obědů pro potřebné děti.

„Iniciativu ministerstva ve spojení s projektem Obědy pro děti vnímáme jako dobrý příklad spojení státu a privátních zdrojů ve prospěch dobré věci, společenské odpovědnosti a solidarity, neboť tato na první pohled banální věc, jako je školní oběd, má na děti velmi významný vliv. A to nejen v tomto aktuálním čase, ale také pro jejich budoucnost. Vážíme si každé podpory a důvěry, která je nám věnována. Určitě to nepovažujeme za samozřejmost,“ doplňuje Ivana Tykač.