Po rezignaci bývalého starosty Josefa Rajniše, který svou funkci složil 14.dubna, má Mnetěš již po týdnu nové vedení.

Do zastupitelstva byl zvolen Otto Starý ml., který složil slib zastupitele. Novou neuvolněnou starostkou se stala dostavadní místostarostka Zdeňka Tlustá, funkci neuvolněné místostarostky převzala Aurelie Pekařová.

„Naším úkolem je nyní dokončit započaté akce, na které jsme získali dotace – to je vybudování chodníků v lokalitě s novou výstavbou a výsadba stromů podél cesty do Ledčic. U těchto akcí musíme zařídit výběr zhotovitele, u chodníků úpravu projektu, který byl zpracován chybně, a stavební povolení. Připravujeme také zpracování podkladů do soutěže Vesnice roku,“ řekla starostka Mnetěše Zdeňka Tlustá.

Josef Rajniš se již na vedení obce Mnetěš podílet nebude. „Za celou situací jsem udělal tlustou čáru, do zastupitelstva již kandidovat nebudu,“ uvedl.