Vychází z rozvojového plánu

Záměr přípravy území pro výstavbu rodinných domů v katastrálním území Hrdly vychází z rozvojového plánu města Bohušovice nad Ohří. To připravuje zmíněné pozemky právě pro výstavbu nových domů. „Byla již schválena změna územního plánu, která určila podmínky výstavby,“ říká starosta Bohušovic Ivo Hynl.

Domky by měly vyrůst v lokalitě bývalé zahrady podniku Sempra , kde město vlastní rozlehlý pozemek. Ten nechalo rozdělit na stavební parcely a v příštím roce plánuje jejich kompletní zasíťování a vybudování příjezdové komunikace.

„Na základě dokumentace k územnímu řízení, o které je požádáno, bude možno v tomto území postavit sedmnáct rodinných domů. Město odprodá takto připravené pozemky zájemcům o výstavbu a zajistí vybudování inženýrských sítí zhruba do poloviny roku 2010,“ vysvětluje starosta.

O zakoupení stavebních parcel mohou zájemci, podle informací městského úřadu, žádat již od 4. května tohoto roku. Uchazeči smějí být pouze fyzické osoby, které chtějí parcely využít k výstavbě rodinných domů.

K samotnému prodeji však dojde až po stanovení přesných podmínek prodeje. Podle starosty města se již lidé o pozemky ucházejí.

„Zatím máme v evidenci zájemce s trvalým pobytem v zemním obvodu našeho města. Předpokládáme, že po zveřejnění a upřesněné nabídce se objeví další zájemci o bydlení v této velmi dobře situované lokalitě,“ vidí situaci Ivo Hynl.

Budou zvýhodněni místní?

Přesné podmínky pro prodej pozemků a následnou výstavbu by měly být schvalovány zastupitelstvem města v září tohoto roku. Bude se zde rozhodovat nejen o ceně parcel, která by se měla pohybovat kolem 500 Kč za metr čtvereční, ale i o dalších náležitostech, souvisejících s převodem parcel a jejich následným využitím.

Na zářijovém zasedání zastupitelstva se bude projednávat i otázka, zda by měli být zvýhodněni obyvatelé města. Žadatelé z Bohušovic nad Ohří a Hrdel by v takovém případě mohli kupovat pozemky s určitou slevou. Zastupitelé mohou navrhovat i opatření, která by měla zamezit možným spekulacím s pozemky.

Nejvíce láká stavebníky Hoštka

Jednou z nejvyhledávanějších lokalit stavebníky na Litoměřicku se v posledních letech stala Hoštka. Město do roku 2008 během pěti let vybudovalo inženýrské sítě pro výstavbu více než 100 rodinných domků.

„Hoštka je vzhledem k celkovému příznivému rozvoji lákavým místem, zejména pro mladé rodiny. Z těchto důvodů se připravuje další výstavba inženýrských sítí v lokalitě Na výsluní pro 12 až 15 parcel,“ informovala již na začátku loňského roku Anna Podpěrová, místostarostka Hoštky.