V obci Chotěšov je také památkově chráněná bývalá fara, kterou plánuje vedení obce zrekonstruovat a přestěhovat tam mateřskou školu. O dalších projektech a životě v Chotěšově hovoří v rozhovoru starosta Jan Heřmanský.

Zdroj: DeníkNa návsi si nejde nevšimnout nového dětského hřiště a opravené požární nádrže. To jste v Chotěšově stihli letos?
Ano, rekonstrukce vodní nádrže začala letos v srpnu, ale stavba ještě není zcela dokončená. Čeká nás ještě úprava prameniště a zastřešení dřevěného mola, kde bude navíc i posezení. Hotovo má být do poloviny prosince. Nádrž byla původně přírodní a v 70. letech se celá vybetonovala. Beton ale byl už za svou životností a drolil se. Sedmdesát procent nákladů na její revitalizaci získala obec z dotace. Stejně tak jsme podstatnou část prostředků dostali i na nové dětské hřiště. To staré bylo mnohem menší a za roky používání už dosluhovalo.

V sousedství je i prostorný altán, předpokládám, že se tam odehrávají kulturní akce. Máte v obci i kulturní dům?
Vzhledem k tomu, že kulturní dům nemáme, využíváme pro pořádání kulturních akcí právě tuto pergolu. Proto se většina z nich koná v létě. Kulturní dům bychom rádi vybudovali z bývalého podnikatelského objektu na návsi, dokonce jsme na projekt získali i dotaci, ale protože se výrazně zdražily stavení materiály i práce a stavební materiál se navíc stává nedostupným, rozhodli jsme se, že záměr odložíme. Podmínky dotace navíc striktně požadovaly, abychom práce dokončili do konce příštího roku. Vyhodnotili jsme, že riziko, že bychom museli dotaci v případě nedodržení termínu vrátit, je velké. Výše dotace byla 10 milionů korun, celkové náklady na projekt pak 24 milionů. Těch deset milionů je v tomto případě pro nás opravdu zásadních.

Obec Chotěšov
FOTO: Prohlédněte si Chotěšov s krásně opravenou požární nádrží

Máte v Chotěšově nějaké rozvojové lokality, kam by se obec mohla rozrůstat?
Osmnáct nových parcel máme připravených pod hřištěm. Už máme i zájemce, které schválilo zastupitelstvo, a se zhruba polovinou z nich jsou už uzavřené kupní smlouvy. Nyní tam řešíme potíže s nízkým tlakem vody. I proto si peníze, které z prodeje parcel měly jít na projekt kulturního domu, necháváme jako rezervu pro případ, že budeme muset vybudovat vodojem nebo nějakou jinou nákladnou technologii. Máme tady i další menší lokality, kde v uplynulých letech vyrostly nové rodinné domy.

Takže se obec rozrůstá?
Když jsme před sedmi lety nastupovali do vedení obce, tak Chotěšov měl přibližně 500 obyvatel. Přirozeně jsme se potýkali s úbytkem spojeným s úmrtností starších občanů. Dostali jsme na nějakých 460 obyvatel, ale nyní i díky nové výstavbě a přílivu mladých rodin jsme opět na té pětistovce.

Dvacet dětí ve školce

V přízemí obecního úřadu je mateřská škola. Má zaplněnou kapacitu?
Ano je plná. Dohromady ji navštěvuje dvacet dětí, hlavně z Chotěšova, ale chodí k nám i předškoláci ze sousední Černivi. Základní škola tu není, tak školáci dojíždějí do Libochovic nebo do Lovosic. Nicméně školku chceme v budoucnu přestěhovat do objektu bývalé fary a tím zvýšit její kapacitu. Předtím musíme ale celou budovu kompletně zrekonstruovat.

Jak jsou tyto plány daleko?
Faru, která i v minulosti pro potřeby mateřské školy sloužila a pak tam byly byty, jsme koupili před třemi lety. Hrozilo totiž, že ji koupí majitel tehdy končící ubytovny pro sociálně slabé v nedalekých Brozanech a bylo nutné nájemníky někam přestěhovat. S farností jsme se nakonec domluvili, že faru prodá obci. Nyní jsme ve fázi studie a přípravy projektu. O dotaci na rekonstrukci budeme žádat ve výzvě příští rok.

Setkání u příležitosti 17. listopadu v Litoměřicích
FOTO: 17. listopad si připomněli i lidé v Litoměřicích. Náměstím zněla hymna

Plánujete i jiné investice?
Dalším velkým připravovaným projektem je kanalizace. V obci je pouze dešťová, ale potřebujeme udělat splaškovou s centrální čističkou. V současné době máme hotovou projektovou dokumentaci a nyní probíhá ta legislativní část, kdy žádáme o stavební povolení.

Fungují v Chotěšově nějaké spolky, například myslivci nebo fotbalisté?
Myslivce tu máme, ale mužský fotbalový tým se nám rozpustil už asi před čtyřmi lety. Máme ale dvě družstva dětí, které v současné době hrají za Černiv a my je sponzorsky podporujeme. Snažíme se dohodnout s místním Sokolem, aby nám převedl kabiny na fotbalovém hřišti. Ty jsou ve špatném technickém stavu a Sokol nemá na jejich opravu peníze. Chceme je proto zrekonstruovat a pak „přetáhnout“ děti zpátky do Chotěšova.

Blíží se období adventu. Chystáte nějaký kulturní program?
Na první adventní neděli tradičně rozsvítíme vánoční strom. Den předem tu budou mít děti dílničky, kde si vyrobí ozdoby, které pak na strom pověsí. Zároveň se slavnostním rozsvícením stromu plánujeme ještě vánoční trhy, se kterými nám pomáhá spolek žen z Černivi. Chystáme také vánoční koncert v našem kostele a na závěr roku velký ohňostroj.