„Už dnes u nás existují stovky měst a obcí, které v produkci směsného odpadu dosahují výborných, tedy nízkých hodnot pod 150 kilogramů na osobu a rok. V Ústeckém kraji je takovým pozitivním příklady Bechlín, ve kterém jsou občané schopni vytřídit velké množství surovin a získat vysoký příspěvek od společnosti Eko-Kom. Zatímco průměrná roční platba od této firmy se v celém ČR pohybuje mezi 90 a 100 korunami na jednoho obyvatele, Bechlín v roce 2014 získal 172 Kč, tedy skoro dvojnásobek," říká odborník Arniky na systémy odpadového hospodářství Milan Havel.

Podle slov starosty Bechlína Alexandera Suchého je všechno o lidech. Občané mají možnost třídit separovaný odpad, bioodpad vyváží na meziskládkový prostor, dvakrát do roka jim obecní úřad přistaví zdarma velkoobjemové kontejnery a dvakrát do roka provádí mobilní sběr se Sborem dobrovolných hasičů. Pro likvidaci nebezpečného odpadu a elektroodpadu je využívají obyvatelé Bechlína a Předonína svozovou službu Sdružení pro nakládání s odpadem.

Soutěž Odpadový Oskar je vyhlášena ve dvou kategoriích, více informací naleznou zájemci na webových stránkách Arniky.