Auta, kam člověk pohlédne. Tak to vypadá na Špindlerově třídě, která přivádí dopravu do podřipské metropole od dálnice D8. Speciální zařízení tam napočítalo v prvním listopadovém týdnu loňského roku 65 857 malých a 12 604 velkých automobilů. Zvláště dieselové motory z nákladních aut přinášejí do této části města znečištění emisemi výfukových plynů.

Řešením problému je vybudování obchvatu města severovýchodní stranou, po kterém Roudničané volají přes 30 let. Největší nárůst dopravy začal se zvýšením výroby v papírnách ve Štětí, s větší těžbou štěrkopísku a v době největší slávy masokombinátu v místní části Bezděkov.

„Neustálé prodlužování termínu způsobovaly složité majetkové vztahy vykupovaných pozemků na trase obchvatu včetně vypořádání církevních restitucí, v závěru pak některé komplikace během příprav projektu,“ sdělil starosta města Vladimír Urban.

Ústecký kraj odhaduje, že stavba bude stát přes 385 milionů korun, větší část chce zafinancovat z Integrovaného regionálního operačního programu. Stavaři musí na trase zajistit přeložení inženýrských sítí, postavit čtyři mosty, tři okružní křižovatky, jednu na křížení silnic II. třídy u letiště, druhou na odbočce na Kleneč a třetí na křížení silnic u Hostěrazu, a dvě protihlukové stěny.

„Akce má už všechna stavební povolení, předpokládáme, že začne v příštím roce a hotová bude za 17 měsíců,“ doplnila mluvčí kraje Lucie Dosedělová. Větší počet kamionů na trase nového obchvatu se očekává v příštích letech, kdy se opět zvýší výroba v Mondi Štětí, v sousedství se postaví jedna z největších pil v Čechách a v Horních Počaplech se plánuje výstavba spalovny. Ta má podle úvah přijímat komunální odpad i z části Ústeckého kraje.

Dva mosty vymění za nové

Hejtmanství musí řešit i návazný problém, a to jsou dva mosty na silnicích číslo 240 a 246, které jsou už několik let v havarijním stavu. Ty se budou muset podle sdělení pracovníků Správy a údržby silnic Ústeckého kraje zbourat a na jejich místě postavit nové.

Za budoucím obchvatem na trase k mostu přes Labe ve Štětí, na kterém bude příští rok zahájena rozsáhlá rekonstrukce, je jediná obec Předonín, místní část Bechlína. Její obyvatelé také požadují výstavbu obchvatu.

„Je nepřijatelné, aby se všechny problémy vyřešily a na Předonín se zapomnělo. Vyvolali jsme jednání a navrhli optimální řešení. Stavba se díky tomu dostala do ekonomického záměru Ústeckého kraje a v současné době je už podepsána dohoda s pořizovatelem dokumentace,“ uvedl starosta Bechlína Alexander Suchý.

Ve hře o řešení dopravní situace v podřipské metropoli je ještě návrh na druhý obchvat na severozápadní straně města s výstavbou nového mostu přes řeku Labe. To však naráží na odpor obyvatel obce Vědomice, kterých by se stavba výrazně dotkla.

„Realizací by se určitě zvýšil komfort bydlení obyvatel Roudnice, na druhé straně by mohlo dojít k jeho zhoršení u našich obyvatel,“ nastínil starosta Vědomic Václav Tyl.