Ústecký kraj nyní chystá podat žádost o dotaci na realizaci výstavby. Novostavba je vedena převážně mimo zastavěné území a zahrnuje čtyři mostní objekty, čtyři okružní křižovatky, dvě protihlukové stěny a přeložky sítí. Ústecký kraj jedná o další výzvě k podpoře výstavby obchvatu obce Předonín.