Například Libotenicím udělila komise složená ze zástupců obcí, Ministerstva životního prostředí České republiky, krajského úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Svazu měst a obcí ČR a dalších institucí modrou stuhu za společenský život.

Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu získaly Ploskovice. „Na rozvoj sadařství a pojetí historie sadovnictví mohou být Ploskovičtí právem pyšní,“ nešetřil slovy chvály předseda komise Václav Tyl. Stejně jako na obecní knihovnu, což hodnotitelé ocenili diplomem.

Bulínova cena za kvalitní květinovou výzdobu patří Chodounům.

Za rozvoj amatérské divadelní činnosti a tvorby získaly diplom Vchynice. Straškov zase zaujal vytvořením pěkné klidové zóny, Ctiněves podporou sportovní činnosti, Mnetěš upraveností a Vražkov svým rozvojem.

Vrbice obdrží ocenění za podporu nové výstavby, Chotiněves za budování venkovského muzea historie zemědělství, Býčkovice za obnovu drobné sakrální architektury a Staňkovice za místní spolkový život a občanskou společnost.

„Je velmi příjemné pozorovat, jak se obce na venkově mění k lepšímu,“ konstatovala členka hodnotící komise Alena Knobová. Celkem se do soutěže, nad kterou převzala záštitu hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová, přihlásilo 21 vesnic.

„Nejvíce, a to dvanáct, jich bylo z Litoměřicka,“ upřesnil Václav Tyl, který o výsledcích soutěže prvně informoval starosty Klubu malých obcí, kteří se v pátek sešli v Liběšicích.

Zavítali mezi ně i senátor Alexandr Vondra a krajský zastupitel Antonín Terber, kteří si přišli vyslechnout, co se v obcích podařilo zrealizovat, případně s jakými problémy jim je třeba pomoci.

Eva Břeňová