Zastupitelé v Bechlíně posílili letošní výdajovou část rozpočtu v kapitole školství o další čtyři miliony. „Tuto částku chceme vynaložit na rekonstrukci a modernizaci nedalekého objektu bývalé ubytovny česáčů chmele na školní učebny. Chceme totiž do tří let naši ZŠ rozšířit o 2. stupeň a ulehčit tak Roudnici nad Labem, která se už několik let potýká s problémem nedostatečné kapacity svých škol,“ vysvětlil starosta Bechlína Alexander Suchý.

Většina venkovských školních budov pochází z minulého století. Mezi ty „mladší“ patří škola ve Straškově Vodochodech, která letos dovrší 70 let od svého založení a v posledních deseti letech prošla několika rekonstrukcemi. „V roce 2014 byla zateplena, loni se vyměnila střecha a naposled přebudovalo sociální zařízení za 3,5 milionu korun. Jediné, co škole chybí, je moderní multifunkční hřiště. Obec několikrát žádala o dotaci na jeho vybudování, ale neuspěla. Letos jsme podali žádost na ministerstvo pro místní rozvoj do programu podpory sportovní infrastruktury, snad budeme úspěšnější,“ zadoufal starosta Ondřej Švec.

Obce investují do rekonstrukcí školních budov

Městys Brozany nad Ohří dokončil loni stavebně rekonstrukci dvou objektů ZŠ, jeden z nejnákladnějších projektů v jeho historii. Záměr s podporou IROP a celkovým nákladem 45 milionů korun počítal se dvěma etapami stavby. Akce však byla zkrácena na jeden krok, což přineslo problémy v projektové přípravě a vysoké nároky na organizaci výuky během dvou školních let.

Hasiči z Terezína dostali novou stříkačku.
FOTO: Terezínští hasiči dostali novou automobilovou stříkačku

„Pedagogové a žáci hektické období zvládli a od ledna se už scházejí v původních prostorách. Ještě několik týdnů se tu potkávají s řemeslníky, kteří v učebnách montují nový nábytek a moderní vybavení,“ řekl starosta městyse Václav Bešta.

Brozany také s podporou Místní akční skupiny Podřipsko loni požádaly o dotaci na vytvoření naučné stezky v místním lese vyřazeném z pěstební produkce. „Stezka bude sloužit veřejnosti, ale především mladé generaci při vzdělávání. Zahrne přírodovědné zajímavosti Poohří a dendrologické a geologické jedinečnosti Českého středohoří,“ dodal Bešta.

Přispívají i na budovy, které nevlastní

Obce nemají starost jen o své školské objekty, přispívají i na provoz dalších zařízení, která nevlastní, ale jež využívají školy i veřejnost. Například Mšené – lázně se podílí finančně na rekonstrukci sportovní haly TJ Sokol, která má být hotová během února. Hala je čtvrtinovou částí komplexu kulturního domu, kterou obdržel Sokol v rámci majetkového vyrovnání za zbouraný původní objekt. „Neváhali jsme Sokolu pomoci, organizuje sportovní aktivity pro velkou část našich obyvatel v několika oddílech a halu využívají žáci naší školy. Hradíme rozdíl mezi dotací, kterou Sokol obdržel od ministerstva školství, a skutečnými náklady na akci,“ vysvětlil starosta obce Josef Bíža.

Mšené – lázně mají jednu z nejstarších škol na Podřipsku, byla postavena v roce 1896 za významného přičinění místních obyvatel. Dnes už vypadá jinak, rekonstrukce dokončená v roce 2007 za 73 milionů ji úplně změnila. „Školský komplex jsme před čtyřmi roky nechali doplnit novou mateřskou školou a nyní připravujeme propojení obou staveb s domem „Učitelák“, který byl postaven rovněž před 124 lety, tehdy za účelem ubytování učitelů a jako veřejná čítárna. Nyní připravujeme rekonstrukci jeho přízemí pro školní družinu a zázemí mimoškolní činnosti. Předpokládané náklady 17 milionů korun pokryjeme z vlastního rozpočtu,“ sdělil starosta.

Policie. Ilustrační foto.
Policisté na Litoměřicku zasahovali u devíti nehod. Jeden člověk se lehce zranil