Projekt sportovně rekreačního areálu v Píšťanech (až 500 mil. Kč) představil jednatel Marina Labe s.r.o. Miroslav Cink. Uvažuje se tu o vybudování cyklookruhu kolem jezera, který by propojil oba břehy Labe až po přívoz Velké – Malé Žernoseky, včetně přemostění řeky mezi Píšťany a Lovosicemi.

Cink by chtěl také vybudovat lanovku na Lovoš a turistický objekt na jeho vrcholu. Hejtmanka se seznámila i s projektem pravidelné veřejné lodní dopravy po Labi, kterou mezi Ústím a Roudnicí loni zajišťovala Porta Bohemica.

Pro Lovosice je prioritou jednak cyklostezka napojená z lesoparku Osmička na Malé Žernoseky a přes přívoz na druhý břeh Labe, jednak lávka (kolem 80 mil. Kč), díky níž by mohla být cyklostezka nezávisle na přívozu provozována po celý rok.

„Sháníme zhruba milion korun na projektovou dokumentaci,“ řekl Martin Dlouhý, vedoucí odboru regionálního rozvoje a správy města.

Hejtmanka peníze neslíbila. Naznačila, že si v případě finančně náročných projektů musejí obce pomoci samy. Jak uvedla, jejich prvořadným úkolem je hledat peníze ve vlastních rozpočtech, z evropských zdrojů a případně oslovit možné solventní podnikatelské subjekty, jimž by revitalizace Píšťan rovněž prospěla. Prioritou kraje je podle ní dobudování cyklotrasy Labská stezka.

Vyzvala starosty, aby jí v nejbližší době předložili návrh na rozšíření pravidelné veřejné lodní dopravy včetně budování dalších veřejných přístavišť, financování jejich údržby, provozu apod. Tento záměr chce projednat na únorovém zasedání Rady asociace krajů ČR. Setkání se účastnili i radní Jana Ryšánková a Radek Vonka.