V některých obcích proto bude muset nové zastupitelstvo vzešlé z blížících se komunálních voleb kvůli vyplácení brzy sáhnout do obecní kasy. Ti, kteří ve svých funkcích naopak končí, už se těší na odpočinek a zaslouženou dovolenou.

„Zákonný nárok na odstupné určitě využiji. Ještě jsem se  o to moc nezajímala, ale měla bych dostat obvyklý plat a navíc jeho pětinásobek. Měsíční odměnu mám nyní 31 tisíc korun čistého," prozradila současná starostka Terezína Růžena Čechová. Ve funkci je nyní sedm let v kuse, starostkou Terezína byla také mezi lety 1994 až 2002.

„S tajemníkem jsem se domluvila na čerpání odměny po měsících, nikoli najednou v hotovosti, abych nezpůsobila díru v rozpočtu," řekla starostka Čechová.
Peníze, téměř 190 tisíc korun, si plánuje uložit. „A budu cestovat. Užiji si, co jsem doteď kvůli své funkci nestihla," doplnila.

Po čtyřech volebních obdobích, tedy šestnácti letech, končí v čele obce také starostka Vrutice Jana Bauerová. I ona má ze zákona nárok na šestinásobek své dosavadní měsíční odměny. „Nevím přesně, kolik budu brát. Peníze si nechám posílat po měsících. A jak je využiji? Nic zvláštního. Budu je mít jako přilepšení k důchodu," sdělila končící starostka s tím, že další finanční dary od zastupitelů nežádala. „Obec naší velikosti musí šetřit," řekla jen.

Kdo má nárok a na kolik?Každému uvolněnému zastupiteli obce náleží odměna při skončení funkčního období (tzv. „odchodné"), jestliže mu ke dni voleb příslušela měsíční odměna a pokud mu na ni nevznikl opětovný nárok. V případě neuvolněných členů zastupitelstva má na odměnu nárok pouze starosta. Výše odměny se stanoví jako výše měsíční odměny ke dni voleb, k níž se přičte násobek této částky a počtu ukončených po sobě jdoucích let výkonu funkce (nejdéle však pěti). Maximální výše odměny tedy činí šestinásobek měsíční odměny.

Pomyslné žezlo přenechá mladším zastupitelům také starosta Chotěšova. Tam se však odměnami nešetřilo.

Václav Starý má po dvaadvaceti letech „starostování" v obci také nárok na odstupné ve výši šestinásobku měsíční odměny. „Beru to jako náhradu za to, že jsem po těch letech v čele obce ztratil kontakt se svým řemeslem," řekl Starý.

Na kolik si přijde, nechtěl prozradit. „Přesně to nevím, to má na starosti paní účetní," tvrdil.

Zastupitelé Chotěšova si na svém posledním zasedání na začátku září navíc ještě stihli odhlasovat osmitisícový finanční dar pro každého, kdo ve funkci letos končí, tedy pro sedm odcházejících zastupitelů. Dohromady jde o 56 tisíc korun.

„Je to poděkování za to, že se zastupitelé podíleli na organizaci a zajištění řady akcí. Jde jen o drobnou odměnu a způsob, jak se s naší partou, která pro obyvatele Chotěšova roky pracovala, mohla obec rozloučit," zdůvodnil přidělení daru starosta Starý.

Peníze v obecní kase podle něj chybět nebudou. „V rozpočtu se s nimi počítalo," vysvětlil.

Trestně stíhaná
Na šestinásobek svého platu v podobě odchodného by měla nárok například i končící starostka Vlastislavi Marie Kubíková. Zda peníze dostane, ovšem není jisté. Protikorupční policie ji totiž viní z neoprávněného čerpání dotací, kterého se měla dopustit v průběhu funkčního období. V takovém případě se podle zákona o obcích odměna nevyplácí.

„Každá koruna by byla dobrá, na odměnu ale nyní nemám nárok. Pokud mě soud osvobodí, peníze dostanu. V opačném případě nikoli," objasnila Marie Kubíková.

Kdo další ze starostů či uvolněných zastupitelů odchodné dostane, bude jasné až po volbách. Ti, kteří v placených funkcích budou muset skončit, na něj budou mít ze zákona nárok. Výše odměny vždy závisí na počtu let, po které je zastupitel ve funkci.