S vodními nádržemi je starost, obce musejí počítat s investicemi do údržby, na jejich čištění či odbahnění. Často nejde o malé částky, například obec Lovečkovice uvolnila loni na vyčištění rybníku v Lovečkovicích a dvou nádrží v Mukařově 57 tisíc korun.

Vyčištěný rybník má Mnetěš a Předonín, rybník a požární nádrž Dušníky i sousední Přestavlky a Nížebohy. Rybník jako krajinný prvek naopak chybí další podřipské obci Vražkov, proto zastupitelé uvažují o jeho vybudování poblíž potoka Čepel. Příkladů dobré péče je spousta, ale jsou i zanedbané a náletovými dřevinami a rákosem zarostlé vodní nádrže v krajině, zapomenuté studánky a prameniště, které založili naši předkové a nyní čekají na svou obnovu. Spousta se jich nachází v Českém středohoří v řídce osídlených místech.

Město Úštěk před lety vyčistilo svůj rybník Barvíř, který slouží k chovu ryb, a vyvolalo jednání k čištění rybníku Chmelař a opravě jeho hrází. „V loňském roce jsme začali s údržbou a čištěním rybníků i v místních částech. Uvažovali jsme o využití dotačních titulů, ale vzhledem k tomu, že jen projektová příprava je velice nákladná, rozhodli jsme o postupném provedení z vlastního rozpočtu. Podařilo se odbahnit rybník ve Vědlicích, vyčistit nádrž v Ostré, opravit rybník v Pohorsku, vyčistit rybník v Habřině, u kterého letos provedeme opravu opěrných zdí a výpustě, stejná práce čeká i nádrž ve Starém Týně. Letos se dokončí práce na vodní nádrži v Dubičné, v Rašovicích a Rochově se nájemci rybníků zavázali k jejich vyčištění a údržbě," vysvětlil Petr Elísek, místostarosta města Úštěk.

Obec Lovečkovice se stará o 18 vodních nádrží, každá z místních částí má minimálně jeden rybník. „S jejich čištěním a opravami jsme začali už před lety. Letos v létě máme v plánu vyčistit rybník v Náčkovicích a pronajmout ho mysliveckému sdružení, které by vodní plochu využívalo k chovu vodního ptactva. Předloni jsme pomohli městysi Levín s čištěním jejich bývalého koupaliště, které může sloužit rovněž k zadržení vody z Červeného potoka," uvedl Radek Černý, starosta obce.