To má revitalizovat několik zřícenin středověkých hradů, zejména Kalich, Kamýk, Kostomlaty pod Milešovkou, Košťálov, Litýš, Oltářík, Oparno, Ostrý, Pannu či Skalku.

„Tvrdí se, že Středohoří je nejbohatším místem ve střední Evropě na středověké hrady. Nyní probíhá výročí husitských válek a připravují se výstavy středověkých hradů včetně maket některých vybraných hradů," prozradil velemínský starosta Jiří Skalický.

„Záměrem je revitalizace a inventarizace, dořešení majetkových vztahů. Pak proběhne nějaká sanace a propagace, dále propojení se stávajícími turistickými projekty," nastínil plány Jiří Skalický. „Probíhají měkčí marketingové projekty, jako propagační brožury, informační cedule, značení turistických tras. Připravují se makety, které mají být na výstavě v Třebenicích."

MODEL HRADU OLTAŘÍK. Veřejnosti budou představeny 3D modely hradů Českého středohoří.

Právě v červenci se má uskutečnit první expozice s 3D modely středověkých hradů. „Expozice mají dvě větve. Ta první je orientovaná regionálně na hrady Českého středohoří. Ta druhá má větší nadregionální význam, až evropský přesah. Zaměřena bude na husitské hrady a stavby," naznačil Hynek Veselý, předseda občanského sdružení.

„Již dnes je položen základ výstavy na Skalce, nahradit by je měla expozice v Třebenicích. Ale není ještě rozhodnuto, musí to chválit zastupitelé města," konstatoval Hynek Veselý. „Před tím plánujeme od července výstavu v Lovosicích."

„Druhá expozice s husitskou tematikou by měla být na hradě v Úštěku. Ovšem až po roce 2015, spíš 2016," dodal Hynek Veselý.

„Říkali jsme to vždycky, že tato krajina má obrovský potenciál. České středohoří je opomíjené, není považováno za turistickou oblast pro lidi z jiných částí Česka nebo Saska. To chceme změnit, a přilákat více turistů," konstatoval Jiří Skalický.