Situace je přitom naprosto běžná – přestěhujete se, na úřadě vám ustřihnou růžek občanského průkazu. Oženíte se, o roh občanky přijdete také. Dostanete zároveň potvrzení o změně a občanský průkaz platí dál – spolu s tímto potvrzením. Přijdete na poštu či do banky a náhle je tu komplikace. Úřednice vám od okénka s úsměvem  oznámí, že váš občanský průkaz neplatí. Máte problém.

„S těmito komplikacemi se občané setkávají na různých úřadech a institucích, nejčastěji při jednání v bankovních ústavech, v poslední době velmi často také na přepážkách České pošty,“ upozornila vedoucí správního oddělení.

Ne vždy však úřednice na zmiňovaných institucích jednají neoprávněně. „Občanský průkaz může mít ze zákona oddělený pravý dolní roh v případě, že se změnil údaj o místě trvalého pobytu, a pravý horní roh v případě, že došlo například ke změně rodinného stavu nebo jakékoli jiné matriční události – změna jména, příjmení a podobně,“ doplnila vedoucí Milena Nováková.

Občanský průkaz je v těchto případech tedy stále platný, ale pouze za předpokladu,  že spolu s průkazem občan předloží potvrzení o výše provedené změně. Toto potvrzení vydává příslušný úřad, tedy ohlašovna evidence obyvatel a matrika, a to při oddělení příslušné části občanského průkazu. „Bez tohoto potvrzení nelze považovat předložený občanský průkaz za platný a není možné jej akceptovat při úředních jednáních. Může totiž působit dojmem poškozeného dokladu,“ dodala vedoucí Nováková.

Pracovníci pošty se přitom mají řídit platnými předpisy pro vydávání zásilek, které vycházejí z platných zákonů, jimiž se řídí i správní oddělení městského úřadu. „Všichni naši zaměstnanci se řídí platnými předpisy pro vydávání zásilek. Pokud přeci jen nepostupují podle těchto nařízení, je to na pochybení jednotlivého zaměstnance,“ podotkl vedoucí pobočky České pošty Litoměřice.

Litoměřický městský úřad proto upozorňuje, aby s sebou občané, kteří jsou majiteli občanského průkazu s odstřiženým rohem, nosili vždy také průkaz o změně. Na vydání zásilky či poskytnutí jiných služeb mají trvat – jejich občanský průkaz předložený spolu s průkazem o změně totiž platí.

„Dokonce jsme se již několikrát setkali s informací od žadatelů o občanský průkaz, že je pracovníky pošty občan nabádán k přestupku proti občanským průkazům, aby  dosáhl vydání občanského průkazu náhradního. Nakolik je tato informace pravdivá, nevíme. Jedná se však o přestupek, který je sankcionován dle platných zákonů – tedy pokutou,“ upozornila vedoucí Milena Nováková.