Držitelé zbrojních průkazů (ZP) již nebudou vyrozumíváni písemnou formou prostřednictvím listovních zásilek České pošty, ale elektronickou cestou, pokud poskytnou svoji e-mailovou adresu.

Dle § 24, odst. 3, z. č. 119/2002Sb., o zbraních …“ předkládá držitel zbrojního průkazu žádost o vydání nového zbrojního průkazu (prodloužení) příslušnému útvaru policie nejdříve 6 měsíců a nejpozději 2 měsíce před uplynutím doby platnosti dosavadního ZP.“

Svou kontaktní e-mailovou adresu lze nahlásit na příslušném Oddělení SZBM :
- ústně (při osobní návštěvě - Eliášova ulice, vchod č.p. 9).
- telefonicky (na číslech 974 436 301, 974 436 302, 974 436 304).
- poštou (OSZBM Litoměřice, Eliášova 7, 412 48 Litoměřice; nutno s příslušnou e-mailovou adresou uvést jméno a příjmení držitele ZP, číslo ZP, případně datum narození).
- vhozením lístku do Schránky důvěry u vchodu OSZBM (nutno s příslušnou e-mailovou adresou uvést jméno a příjmení držitele ZP, číslo ZP, případně datum narození).
- prostřednictvím internetu na adresu lt.zbrane@mvcr.cz (nutno s příslušnou e-mailovou adresou uvést jméno a příjmení, číslo ZP, případně datum narození).

Držitelé zbrojních průkazů, kteří nemají přístup na internet nebo nemají svou vlastní e-mailovou adresu, mohou uvést e-mailovou adresu někoho ze svých blízkých, který je pak o příchozím oznámení končící doby platnosti ZP vyrozumí.