Stráž pomáhá v místech při svých obchůzkách k ochraně majetku, k udržování pořádku a klidu. Například ve Velkých Žernosekách zjistila několik pokusů o vandalismus a krádeže a pomáhala při organizaci vinobraní. V zimním období se zaměřuje především na kontroly rekreační oblasti.