Panely s texty a dobovými snímky vyprávějí o nevšední a bohaté kultuře původních kočovných českých Romů a Sintů a jejich osudech během 2. světové války včetně protinacistické a odbojové činnosti. Výstavu organizuje Výbor pro odškodnění romského holocaustu v ČR a její součástí je i vyjádření nesouhlasu s velkochovem vepřů na pozemku bývalého koncentračního tábora Lety, kde nacisté Romy drželi v nelidských podmínkách.