V České republice jsou podle Brabce desítky možná stovky míst, které představují riziko pro životní prostředí i pro obyvatele. Viník takové ekologické zátěže třeba nemá peníze na její odstranění nebo zmizel. „Proto jsme se loni rozhodli vypsat program, který bude motivovat kraje, obce s rozšířenou působností a v rámci nové výzvy i běžné obce, aby si řekly o dotaci na odstranění rizika havárie," uvedl Brabec.

Obce mohou získat až 80 procent nákladů na likvidaci zátěže a na zbylých 20 procent desetiletou bezúročnou půjčku od státu. Žádosti mohou zájemci posílat do 16. prosince letošního roku. Ministerstvo může rozdělit 100 milionů korun.

V rámci výzvy pro kraje a obce s rozšířenou působností samosprávy doposud získaly dotace ve výši přes 50 milionů korun na sanace bývalých průmyslových závodů či ilegálně navezených odpadů. Náklady na nezbytná nápravná opatření se následně vymáhají po majiteli nebo původci.

Ministerstvo podpoří taková sanační opatření, která minimalizují rozsah ekologických havárií nebo odvrátí akutně hrozící riziko jejich vzniku. Minimální výše dotace na jeden projekt je 100 tisíc korun, maximální výše 20 milionů korun.