V programu jednání je rozhodnutí o příspěvku pro Podřipskou nemocnici s poliklinikou, která službu na základě smlouvy s městem provozuje.

Rada města doporučila schválit poskytnutí dotace ve výši 1, 145 milionu, kterou hradí Ústecký kraj. Z městské pokladny už peníze na tuto službu sypat nechce. Z těchto peněz je ale nemocnice povinna provozovat službu jen tři hodiny v pracovních a osm hodin ve volných dnech.

„Služba je zřizována výhradně k zajištění zdravotní péče pro závažná, náhle vzniklá onemocnění. Život ohrožující stavy zajišťuje rychlá zdravotnická pomoc, která má v Roudnici nepřetržitou službu,“ uvedl již dříve místostarosta Libor Svět. Lidé podle něj pohotovost často zneužívají. Podřipská nemocnice chce pohotovost udržet, nechce ji ale dotovat na úkor ostatních služeb.