Ti, co prokázali nejlepší znalosti, byli odměňováni drobnými dárky.

Městský úřad v Litoměřicích totiž ve spolupráci se společností Hennlich Industrietechnik připravil vzdělávací projekt, do kterého se zapojily všechny litoměřické základní školy. S dětmi diskutoval Pavel Šumera, jednatel firmy, která se využitím obnovitelných zdrojů energie dlouho zabývá.

Předání zkušeností
„Máme mnohaleté zkušenosti s využíváním alternativních zdrojů energií a považujeme za důležité je předat mladým lidem, kteří budou již za několik málo let rozhodovat o podobě využívání zdrojů energie na Zemi,“ vysvětlil Pavel Šumera, jímž vedená firma předala městu pro žáky základních škol více než 400 brožur, které zábavnou formou seznamují školáky se zdroji energie a jejich využitím.

Ještě do konce školního roku absolvuje sérii diskusí na toto téma s žáky 4. a 5. tříd všech litoměřických základních škol.

Oživení projektu
„Projekt, který školáky seznamuje se základními pojmy a souvislostmi fungování a využívání energie na Zemi nás oslovil. Pro děti je navíc vždy vzrušující, pokud se mohou setkat s lidmi, kteří mají obrovské zkušenosti a dovedou téma pojmout netradičně, což se v tomto případě skutečně děje,“ dodal vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu v Litoměřicích Pavel Gryndler.

Město Litoměřice je známé svým vstřícným přístupem k využívání alternativních zdrojů energií. Připravuje v ČR pilotní projekt stavby geotermální teplárny. Poskytuje dotace na solární kolektory, využívá ve svých objektech alternativní zdroje energie.

Eva Břeňová