Kdo bude do budoucna provozovat litoměřickou nemocnici? To napoví dnešní otevírání obálek s nabídkami zájemců. Lhůta pro jejich přihlašování vypršela v pondělí, městu dorazily čtyři nabídky. Zájemce nyní čeká náročné výběrové řízení. Nejbližším bodem po čtvrtečním otevření obálek bude obeslání uchazečů vedením nemocnice, které je vyzve k jednání.

Podání nabídky Deníku potvrdily Krajská zdravotní a Penta Hospitals CZ. Krajská zdravotní podala žádost na základě pokynu jediného akcionáře, jímž je Ústecký kraj, už minulý pátek. „Tím potvrdila, že má jako největší poskytovatel zdravotní péče v kraji zájem o účast v koncesním řízení na poskytování zdravotních služeb v Nemocnici Litoměřice,“ podotýká generální ředitel společnosti Krajská zdravotní Petr Fiala.

Hodnotitelům se budou tyto dvě nabídky možná trochu plést. Penta Hospitals CZ ji totiž podala jménem nově zřízené společnosti Litoměřická zdravotní. K tomu ji prý však vedou čistě provozní důvody a až na výjimky to lze označit za standardní postup. „Pro veřejnost by to vždy byla nemocnice, kterou provozuje Penta Hospitals CZ,“ ujišťuje Lenka Holá, mluvčí společnosti, kterou vlastní investiční skupina Penta stejně jako vydavatele Deníku, společnost VLM.

Přerod nemocnice z příspěvkové organizace města v akciovou společnost a hledání strategického partnera na celých 20 let je pod drobnohledem veřejnosti i opozice. Ta trvá na průběžném informování zastupitelů Litoměřic o všech důležitých krocích městského špitálu.

Naposledy se kvůli tomu sešlo mimořádně zastupitelstvo 1. března. Rada města pak uložila představenstvu nemocnice zajistit vypsání a průběh koncesního řízení. Představenstvo má poté radě města předložit návrh nejvýhodnější nabídky na základě závěrů hodnotící komise. Organizací koncesního řízení rada pověřila Správu veřejných zakázek.

Výběrové řízení na pacht litoměřické nemocnice má tři kola. To první vymezilo okruh účastníků na základě stanovených kvalifikačních předpokladů.

V druhém kole se uskuteční debata s účastníky o smluvních a technických podmínkách plnění. „Ke každému přistoupíme se stejnou sérií otázek. Jednání se bude v souladu s legislativou a s ohledem na transparentnost celého procesu nahrávat,“ ujišťuje právník Petr Šustek, který řízení pro město připravuje.

Výsledkem druhého kola bude zadávací dokumentace a návrh samotné pachtovní smlouvy. „V průběhu třetí fáze účastníci podají nabídky, které zadavatel posoudí a vyhodnotí s cílem vybrat vítěze,“ doplňuje mluvčí města Eva Břeňová.

Náročnost výběrového řízení považuje za pozitivní Penta Hospital CZ. „Je vidět, že vedení litoměřické nemocnice spolu s vedením města přistupují ke koncesnímu řízení zodpovědně a chtějí, aby byl nový provozovatel skutečně kompetentní,“ tlumočí názor společnosti Holá. Pro hodnotitele jejích a dalších nabídek bude zásadní výše pachtovného a investic i plán rozvoje nemocnice. „Požadavkem města bude zachování péče minimálně ve stávající kvalitě a rozsahu po dobu pěti let,“ dodává Břeňová.