Byl vyroben v roce 1987 a jeho neustálé opravy se pro město stávají neekonomické. Proto Libochovice plánují koupit nové vozidlo.

„Z tohoto důvodu, ale především pro zlepšení služeb občanům, předpokládám zakoupit v roce 2011 nákladní automobil o nosnosti 4 tun - nosič kontejnerů. Takový malý nosič kontejnerů v okolí nikdo nevlastní a lidé si musejí domů půjčovat velké a drahé kontejnery,“ vysvětlil libochovický starosta Jaroslav Beneš.

Město tak bude moct zabezpečovat svoz velkoobjemného odpadu samo. Zamýšlí ještě přikoupit valník k traktoru.