Od pondělka bude kvůli rekonstrukci mostku přes potok Čepel uzavřena frekventovaná silnice druhé třídy číslo 608.

„Řidiče z okolí to nepotěší. Bude to pro ně komplikace,“ tuší starosta Doksan Jaroslav Joska. „Kdo chtěl být na dálnici na Prahu, byl tam za chvilku. Takhle to bude muset objet přes Roudnici. Člověk tak najede asi deset kilometrů navíc,“ počítá Joska.

Objížďka přes Nové Dvory, Chvalín a Rohatce potrvá od 9. dubna do 12. srpna. Několika autobusových linek provozovaných krajem i soukromou společností Busline se stavba dotkne výlukami.

Rekonstrukce je však nutná. „Na mostku byla dosud prováděna pouze běžná údržba,“ informuje mluvčí krajského úřadu Lucie Dosedělová. Před zbudováním nejbližšího úseku dálnice D8 byl mostek neúměrně zatěžován dopravou na tehdy hlavním tahu na Prahu. V 70. letech se původní pískovcová klenba přebetonovala, provizorní řešení však už dosloužilo a mostek je v havarijním stavu.

„V klenbě jsou velké praskliny,“ upozorňuje stavbyvedoucí divize mostních staveb Stanislav Šerák ze společnosti N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice. Ta je dodavatelem stavební akce, přičemž starý most zbourá a postaví zcela nový.

Založí jej na kořenových pilotech a vylije jako monolit z železobetonu. Na starý mostek se dva řidiči vedle sebe vešli jen stěží. To se změní. „Silnice i chodník budou širší. Původní dva chodníky každým směrem o šířce metr a metr nahradí jeden dvouapůlmetrový,“ líčí Šerák.

Zbourat starý a postavit nový most má firma zvládnout do poloviny srpna. „Termín je to pro tento typ stavby reálný. Měli bychom to stihnout, ovšem pokud nedojde k nepředvídatelným událostem typu povodně,“ upozorňuje stavbyvedoucí.

Oprava mostu rozdělí ves. Bydlí za ním totiž i část rezidentů Doksan, kteří si do obce chodili nakoupit nebo na poštu. Teď budou přes řeku chodit po lávce. Původně navrženou trasu za zahradami rodinných domů směrem k Novým Dvorům vyhodnotilo vedení obce spolu se zástupci stavební firmy jako nevyhovující kvůli její délce, stavu i nepřítomnosti osvětlení. Provizorní cesta tak nakonec bude zřízena v těsné blízkosti stávajícího mostku přes zahradu soukromého domu. „Zřídíme na ní koridor, průchod zaplotíme a opravíme stávající lávku. Zvládneme to do pondělí,“ slibuje Šerák.

Nový most projektovala pražská společnost ARTECH, investorem stavební akce je Ústecký kraj. „Předběžné náklady činí zhruba 7,5 milionu korun včetně DPH,“ říká Dosedělová. Uzavírka silnice zasáhne i autobusové linky, které kraj provozuje. Zastávka Doksany zámek bude dočasně přemístěna na silnici do Brozan. Náhradní zastávka v Doksanech bude u školy. Jeden ze spojů, které tu projíždějí, dozná i časových úprav.

Informaci o dotčených linkách krajský úřad vyvěsil na svém webu. Jde například o trasy z Litoměřic do Libochovic či Mšeného-Lázní nebo z Brozan do Černěvsi. „Z důvodu možných dopravních komplikací na objízdné trase může docházet ke vzniku nepředpokládaných zpoždění,“ upozorňují úředníci odboru dopravy a silničního hospodářství s tím, že případné návaznosti linek na jiné spoje nemusejí být zachovány.

Dotčené jsou i některé komerční autobusové linky společnosti Busline z Litoměřic do Prahy, které po dobu stavby nebudou obsluhovat zastávky Terezín U Památníku, Bohušovice nad Ohří, Hrdly a Dolánky nad Ohří.