Zatímco lidé ve Vrutici i ve Velkých Žernosekách myšlenku na vznik zastávky vítají, v Žalhosticích záměr Správy železničních dopravních cest nadšení příliš nevzbudil. Potvrdila to starostka Žalhostic Alena Vacková.

Železničáři totiž zamýšleli zrušit stávající nádraží, které sice nese název sousedních Velkých Žernosek, ale katastrálně patří právě pod Žalhostice. Místo původního nádraží, které se nachází na okraji Žalhostic, měla vzniknout nová zastávka v centru vesnice poblíž tamního obecního úřadu.

„Od správy železniční dopravní cesty nemáme zatím žádné konkrétní informace. Nicméně se zrušením současného nádraží nesouhlasíme," řekla starostka a vysvětlila, že se nejedná o praktický krok.

S novým místem vlakové zastávky by měly problém zejména děti, které do Žalhostic dojíždějí z okolních obcí do základní školy. Cesta od vlaku i zpět by se jim totiž značně prodloužila. Nehledě na hrozící nebezpečí podél frekventované silnice, kde místy schází chodníky.

„Rozhodně budu usilovat o to, aby současné nádraží bylo zachováno," doplnila Alena Vacková. Mluvčí Správy železničních dopravních cest Marek Illiaš potvrdil, že zástupci žalhostické samosprávy neprojevili o vybudování zastávky zájem. A Správa tak od těchto plánů ustoupí. „Pokud si to obec nepřeje, nemáme žádný důvod tam budovat další zastávku," dodal Illiaš.

Další obcí, kde by zastávka měla nově vzniknou jsou Velké Žernoseky. Starostka obce Ludmila Pafelová tuto novinku vítá. „O vybudování zastávky v naší obci usilujeme už několik let a měla by být situována nedaleko přívozu," prozradila starostka s tím, že by ráda současně zachovala i autobusové spojení v obci. To využívají hlavně starší lidé k cestám za lékaři.

Mluvčí Správy železniční dopravní cesty Marek Illiaš ke stavbě zastávky ve Velkých Žernosekách uvedl, že v současné době se hledá kompromisní řešení.

„Zástupci obce si totiž nadefinovali taková protihluková opatření, která stavbu prodražila natolik, že studie ekonomické návratnosti byla vyšla negativně," vysvětlil mluvčí.

Ve Vrutici už se na stavbu připravuje projektová příprava a zadání studie ekonomické návratnosti. Starostka Vrutice Jana Bauerová prozradila, že v místě, kde by měla zastávka stát, proběhly už geodetické práce. Obec o zbudování zastávky stála už před 25 lety. Tehdy jim však dráhy nevyšly vstříc  s tím, že by stavba byla technicky náročná a vzhledem k menšímu počtu obyvatel obce i nevyužitá.

„Obyvatelé Vrutice plánovanou zastávku vítají. Jsem přesvědčená, že zastávku stoprocentně využijí nejen místní, ale také lidé z okolních obcí. V současné době sem například vozí rodiče děti z Drahobuzi, Vetlé nebo Vrbice na autobus, kterým pak pokračují dál do škol," popsala Bauerová a doplnila, že stavba zastávky by mohla být zahájena v příštím roce.