„Na úseku cestovních dokladů se jedná především o možnost požádat o vydání cestovního dokladu na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností, stejně jako tomu je u občanských průkazů," upozornila na jednu z důležitých novinek vedoucí oddělení správních činnosti Městského úřadu v Litoměřicích Milena Nováková. Tato služba bude zpoplatněna sto korunami v případě, že občan bude chtít hotový doklad vyzvednout na jiném úřadě než tam, kde žádost o vyhotovení podával.

Současně dochází ke zrušení vydávání cestovních pasů bez biometrických údajů, jde o tzv. zelené pasy, s dobou platnosti na 6 měsíců.

„Občan bude moci požádat o vyhotovení cestovního dokladu s biometrickými údaji a dobou platnosti 10 let ve zkrácené době šesti pracovních dnů," uvedla Milena Nováková.

Poplatek v tomto případě bude navýšen, a to u osob do 15 let na 2 tisíce korun, u osob nad 15 let bude poplatek činit 4 tisíce korun.

Na úseku občanských průkazů se má změna v době platnosti týkat občanského průkazu pro občany starší 70 let. Bude platný 35 let, pokud nedojde ke změnám údajů uvedeným v dokladu.

Za převzetí občanského průkazu na jiném úřadě, než kde si občan požádal o jeho vyhotovení, nově zaplatí 100 korun.

Nově je zákonem upraveno ukládání zásilek pro občany, kteří mají trvalý pobyt na ohlašovně obecního úřadu. „Tuto agendu jsme pro občany dosud vykonávali na základě vlastního uvážení jako službu obyvatelstvu. Nyní je již zakotvena v novele zákona, kdy obce budou ukládat oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením a po uplynutí lhůty 10 dnů budou splněny podmínky fikce doručení," poukázala na změnu vedoucí oddělení správních činností.

V novele zákona je zakotveno i zprostředkování kontaktu s osobami, který se prostřednictvím úřadu zasílá Ministerstvu vnitra.